Aktualności

Odkrywamy talenty w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie

Nasza uczennica LaureatkąIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

i Plastycznego dla dzieci i młodzieży:

„Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty Brat Albert w oczach dzieci i młodzieży”.

W ramach obchodów,, Orszaku Świętego Mikołaja”„Święty Mikołaj miastu Lublin z okazji jubileuszu 700-lecia”,7 grudnia o godz. 18.00 w Filharmonii Lubelskiej odbył się Finał i rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty Brat Albert w oczach dzieci i młodzieży”.

Celem konkursu było:

 • Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry oraz świętego brata Alberta – Adama Chmielowskiego.
 • Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
 • Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
 • Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
 • Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
 • Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

           Patronami konkursu byli :

 • Prezydent Miasta Lublin.
 • Arcybiskup Lubelski.
 • Wojewoda Lubelski.
 • Lubelski Kurator Oświaty.
 • Marszalek Województwa Lubelskiego.
 • Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin.
 • Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

zaś organizatorami: 

 • Fundacja Odkrywamy Talenty w Lublinie.
 • Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
 • Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
 • Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie.
 • Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

Prace nadesłało 2369 uczestników z całej Polski. Wśród nich na szczególna uwagę zasłużyła praca plastyczna naszej uczennicy Mileny Dubil , z kl. III a Szkoły Podstawowej ZSO w Urzędowie, która otrzymała zaproszenie na Galę Finału i rozstrzygnięcie konkursu do Filharmonii Lubelskiej.

Nasza uczennica przygotowała pracę na temat: ,,  Być jak Św. Mikołaj i Św. Brat Albert w konkretnym codziennym życiu. Przedstaw w jaki sposób dziś można pomagać innym w szkole, w domu, w parafii. Pomagamy ludziom chorym”.

Milena Dubil zajęła I miejsce w Polsce. Główną nagrodę w wysokości 2000 zł, dyplom gratulacyjny Laureata konkursu oraz album o Ziemi Świętej otrzymała rąk pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty. Sukces uczennicy wywołały łzy wzruszenia i wielki powód do dumy zarówno u taty Mileny, a także nauczycielki, która przygotowała do konkursu – p. Grażyny Sadowskiej, którzy byli obecnych na Gali.

Po ogłoszeniu werdyktu odbył się występ p. Moniki Kowalczyk z zespołem, a w przerwie aukcja charytatywna obrazów malarzy lubelskich i lwowskich pt.: Ratujmy kościół Świętego Mikołaja na Czwartku w Lublinie. Można było także zapoznać się z wystawą najciekawszych plac konkursowych.

W drugiej części Gali odbył się koncert „Z sercem do serca”. Był to kolejny projekt z udziałem chórów Akademii Chóralnej Śpiewająca Polska. – młodzieży lubelskich szkół. Złożyły się na niego utwory uznanych i cenionych w środowisku lubelskim twórców: poetki Anny Lewandowskiej oraz wokalisty, kompozytora, aranżera i pianisty – Piotra Selima. Podczas koncertu zaprezentowano także utwory skomponowane przez Piotra Selima do słów Karola Wojtyły i Brata Alberta Chmielowskiego. Przesłanie kompozycji doskonale wpisało się w ideę Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, który w 2017 roku nawiązał do obchodzonego właśnie Roku Świętego Brata Alberta. Utwory opowiadały o nieprzemijających wartościach, takich jak: dobroć, miłość i szlachetność. Treści poetyckie zostały zaśpiewane z Piotrem Selimemprzez grupę blisko 150 chórzystów. Śpiewakom towarzyszył zespół smyczkowy ,,Ladies Quartet”

. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród chórzystów znalazła się nasza absolwentka szkoły Ewa Sabeł z Urzędowa, którą na widowni oklaskiwaliśmy wraz z przybyłą rodziną.
Koncertem dyrygowała pani dr hab. Małgorzata Nowak - profesor UMCS i kurator Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska region lubelski, sprawująca jednocześnie opiekę artystyczną i organizacyjną nad chórami.

Wyróżnione prace będą uczestniczyły w wystawach pokonkursowych oraz zostaną opublikowane w serii „Pocztówki św. Mikołaja”.

Gratulujemy Milenie i życzymy, aby rozwijała talent plastyczny idąc za przesłaniem Przypowieści Pana Jezusa o talentach z Ewangelii świętego Mateusza 25, 14 – 30.

Ważnym aspektem jest umiejętność zagospodarowania darów Boskich oraz rozwijania ich. Istotny jest indywidualny rozwój tego, co otrzymujemy. Tak właśnie zrobiło dwóch służących, za co zostali nagrodzeni. Trzeci z nich nie wykorzystał daru, który miał szansę rozwinąć, nie docenił tego, co miał, przez co stracił wszystko.

Talenty to są właśnie zdolności, dary, dane nam przez Boga. Naszym zadaniem nie jest skrywać tych zdolności i udawać, że ich nie ma, lecz wykorzystywać je, rozwijać, pielęgnować dla Boga i ludzi.

Cieszymy się, że był to konkurs plastyczny o świętym Mikołaju, który otacza opieką nasza Parafię i jest najbardziej kochanym świętym przez wszystkie dzieci.

                                                                                           Przygotowała Grażyna Sadowska

 

Galeria zdjęć

________________________________

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies