Aktualności

Witaj Czarna Madonno z Jasnej Góry

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie w dniach 26 i 27 października br. odbyli pielgrzymkę autokarową do Częstochowy na Jasną Górę (łac. Clarus Mons).Celem wyjazdu było powierzenie wszystkich intencji modlitewnych Matce Bożej – Królowej Polski, której cudowny obraz 300 lat temu - 8 września 1717 roku koronował biskup chełmski Krzysztof Szembek. Korony przesłał papież Klemens XI.

Sejm Polski ustanowił rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Początki sanktuarium sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy książę Władysław Opolczyk w 1382 r. sprowadził z Węgier do Częstochowy Paulinów, którzy ,,przynieśli" ze sobą nazwę macierzystego klasztoru - św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie.

Wkrótce potem do klasztornego kościoła, zbudowanego na wapiennym wzgórzu, przekazał książę odnalezioną na Rusi ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Według legendy obraz namalował sam św. Łukasz, badacze zaś twierdzą, że pochodzi on z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia i jest dziełem malarza bizantyńskiego.

Już w XV wieku Jasna Góra stała się popularnym miejscem pielgrzymkowym, jednak prawdziwy rozkwit pobożności maryjnej nastąpił w wieku XVII. W Częstochowie modlili się papieże, królowie, arystokraci, mężowie stanu oraz przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. Od 33 lat także maturzyści z Archidiecezji Lubelskiej – nasi uczniowie przybyli do Matki Bożej 14 października 2017 r.

Jasna Góra była świadkiem wielkich wydarzeń historycznych, jak np. słynnej obrony przed Szwedami w XVII wieku, czy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego w roku 1956. Obecnie Jasną Górę odwiedza rocznie nawet 5 milionów pielgrzymów.

Wyjazd ten miał również charakter edukacyjny ,, Szlakiem Orlich Gniazd”.

W drodze na Jasną Górę najpierw byliśmy w rezerwacie Góra Zborów oraz Jaskini Głębokiej. Dzieci były zachwycone zwisającymi nietoperzami, stalaktytami i stalagmitami. Kolejnym etapem podróżowania był zamek w Bobolicach położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, zbudowany prze króla Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Zobaczyliśmy też ruiny zamku Mirów.

W godzinach popołudniowych cel podróży - Częstochowa został osiągnięty. Pierwszym punktem programu była Katedra pod wezwaniem Świętej Rodziny, w której spoczywa pochodzący z Urzędowa biskup częstochowski Zdzisław Goliński ( sakrę biskupią sprawował w latach 1951-1963).To za Jego pasterzowania nastąpiło zasadnicze wyposażenie wnętrza katedry. Po wspólnej modlitwie w katedrze, zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze, mimo zmęczenia uczniowie powędrowali jeszcze na jasnogórski szczyt, aby uczestniczyć w Apelowej modlitwie.Jasnogórska kaplica z Cudownym Obrazem Matki Bożej, przed którym sześciokrotnie modlił się św. Jan Paweł II: w latach 1979, 1983, 1987, 1991 (podczas VI Światowych Dni Młodzieży), 1997 i 1999 i klimat modlitwy zebranych tam licznie wiernych (ok. 1000 pielgrzymów z Diecezji Bydgoskiej) wyciszyły nasze serca i nastroiły umysły do modlitwy, refleksji nad sensem obecności i trwania we wspólnocie szlachetnych, autentycznych, historycznie potwierdzonych wartości. Kaplica składa się z trzech części. Wśród pięciu ołtarzy pierwszej części na szczególną uwagę zasługuje ołtarz Jezusa Ukrzyżowanego z cennym krucyfiksem, wykonanym w szkole Wita Stwosza. Ściany tej części Kaplicy pokryte są licznymi wotami. Za panowania króla Władysława Jagiełły – Patrona naszej szkoły, zbudowano gotycką kaplicę, stanowiącą obecnie prezbiterium, oddzielone od reszty świątyni kratą gdańską. W prezbiterium znajduje się hebanowy ołtarz barokowy z bogatą srebrną dekoracją rzeźbiarską. Srebrna zasłona, która zakrywa Cudowny Wizerunek, pochodzi z 1673 r. Trzecia część kaplicy została dobudowana w 1929 r. na miejscu XVIII-wiecznego przedsionka. Filary i ściany tej trójnawowej budowli obłożone są tablicami wotywnymi, głównie bohaterów walki o wolną Polskę.

Po powrocie do miejsca noclegowego wreszcie można się było trochę odświeżyć po całodziennej podróży i odpocząć przed kolejnym dniem.

Rano następnego dnia cała grupa wyruszyła na Jasną Górę, aby uczestniczyć o g.9.30 we Mszy Świętej wspólnie z uczniami z Szkoły Strażackiej w Częstochowie. Mieliśmy dużo czasu, aby owocnie spędzić czas w domu naszej Matki na Jasnej Górze. Wszyscy przeszliśmy na kolanach z osobistymi intencjami dookoła obrazu Matki Bożej. Byliśmy na Wieży, która jest drugą, co do wysokości po Licheniu - ma 106,30 m. wysokości. W Muzeum 600- lecia można było zobaczyć niezwykłe przedmioty, m.in. tzw. Mensa Mariana – deskę zabezpieczającą odwrotną stronę Cudownego Obrazu, czy cztery tzw. sukienki, podarowane Jasnogórskiej Królowej Polski. W gablocie znalazł się też różaniec wykonany z chleba przez chłopca, który przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Na ścianie widniała niezwykła kolekcja instrumentów muzycznych Orkiestry Jasnogórskiej. Następnie zwiedziliśmy wystawę ,, 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”. Wystawa składa się między innymi z koron ofiarowanych Matce Bożej na przestrzeni ostatnich 300 lat, a także  47 obrazów polskiej malarki Bożeny Janiny Aleksy, zainspirowanych wizerunkami Maryi koronowanych przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego - począwszy od koronowanego w 1946 r. obrazu Matki Bożej Chełmskiej aż do Wambierzyckiej Królowej Rodzin koronowanej w 1980 r. Następnie przeszliśmy do Sali Rycerskiej. Ta reprezentacyjna, wczesnobarokowa sala przylega do górnej części Kaplicy Matki Bożej. Została wybudowana w 1647 r. Pełniła funkcje sali dysput, zebrań i zjazdów. W Sali Rycerskiej król Jan Kazimierz udzielał audiencji i przewodniczył obradom senatorów. W 1936 r. odbył się w niej Pierwszy Synod Plenarny odrodzonej Polski. Zgromadzono tu XVII-wieczne obrazy przedstawiające ważniejsze wydarzenia z dziejów Klasztoru Paulinów.

Po wyjściu z klasztoru na placu pielgrzymim, zwracają uwagę stacje różańcowe, ufundowane przez różne instytucje. Jest ich obecnie 20. Zaczęły powstawać od 1989 r. Wtedy, w dniu 15 sierpnia, prymas Polski Józef Glemp poświęcił pierwszą stację. Ostatnia poświęcona została w 2005 r. Przy jednej z nich wspólnie odmówiliśmy tajemnicę różańca św. za misje w przypadającym w tym czasie Tygodniu Misyjnym. O g. 13.30 powróciliśmy do kaplicy Cudownego Obrazu , aby uczestniczyć w jego zasłonięciu. Pożegnaliśmy naszą Mamę modlitwą i po pamiątkowym zdjęciu oraz zakupie pamiątek wyruszyliśmy do królewskiego zamku Olsztyn koło Częstochowy.

Wzniesiony został on na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, a rozbudowany w latach 1349-59 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, dla obrony pogranicza śląsko-małopolskiego. Od 1370 r. zamek przeszedł w ręce Władysława Jagiełły, naszego patrona szkoły. Dzieci ucieszyły się z widoku owieczek, które pasły się u podnóża zamku.

W radosnym nastroju, umocnieni duchowo i wzbogaceni wiedzą powróciliśmy do naszych domów.

Kierownikiem pielgrzymki była p. katechetka Grażyna Sadowska, organizatorem p. Krzysztof Tokarczyk, zaś opiekunami uczniów p. Ewelina Nowaczyńska oraz p. Wioletta Wójcik, którym bardzo dziękujemy.

 

                                                                                    Przygotowała Grażyna Sadowska

 

Galeria zdjęć

________________________________

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies