Strona główna

Nasi uczniowie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczniowie naszej szkoły, którzy należą do grupy Dzieci Maryi, Bielanek i Szkolnego Koła Caritas w dniu 13.11.2015r. wyruszyli na wycieczkę ,, Śladami św. Jana Pawła II po Lublinie w Roku Świętego Jana Pawła II w Polsce.

Przed południem zwiedzili Muzeum UniwersyteckieHistorii KUL, które gromadzi eksponaty związane z bogatą historią Uczelni oraz zbiory upamiętniające związki Papieża św. Jana Pawła II - Profesora KUL. Muzeum mieści się w głównym gmachu KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie w pomieszczeniach dawnego refektarza dominikańskiego. Prowadzi do niego malowniczy dziedziniec, na którym od 1983 roku znajduje się słynny pomnik projektu prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, przedstawiający spotkanie Papieża Jana Pawła II z Prymasem Stefanem Kardynałem Wyszyńskim w dniu 23 października 1978 r. w Watykanie.

Karol Wojtyła - najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup, kardynał - kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez prawie ćwierć wieku.  Rozpoczął pracę w KUL w październiku 1954 r. wykładami zleconymi z etyki. W 1956 r. był już kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki na Wydziale Filozofii. Prowadził zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów. Pracę naukowo-dydaktyczną godził z pracą kapłańską i nie rezygnował z niej,  pomimo przybywających mu obowiązków. Miał na KUL-u spore grono oddanych przyjaciół i uczniów, którzy w czasie wspólnych wakacyjnych wypraw nazywali go Wujkiem. Pracował na Uczelni aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978 r. gdy został wybrany na papieża Jana Pawła II.

Po zwiedzeniu Muzeum uczniowie uczestniczyli w warsztatach ,, Kłamstwo i manipulacja” w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL. Były to zajęcia dla uczniów tylko w małej, warsztatowej grupie. Uczniowie wraz z p. Grażyną Sadowską zapoznali się z ofertą ,,Stwórz własne zajęcia. W jej ramach samodzielnie ułożyli plan spotkania na Uczelni. Warsztaty były połączone z prezentacją multimedialną.

Po zakończeniu warsztatów pobyt na Uczelni zakończył się wspólną modlitwą dziękczynną za pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka przed relikwiami św. Jana Pawła II w Kościele Akademickim.

Po pracy intelektualnej i duchowej uczniowie z przyjemnością obejrzeli bajkę w Multikinie Lublin.

Opiekunowie: Grażyna Sadowska, Jadwiga Kuśmiderska, Małgorzata M. Solecka.

Przygotowała: Grażyna Sadowska


 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies