Eliminacje gminne do turnieju ,,Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”

Dnia 01.10.2015roku w Szkole Podstawowej w Moniakach...

Czytaj więcej...
Wycieczka do Teatru Muzycznego w Lublinie

6 października 2015r uczniowie klas IV szkoły podstawowej wraz z wychowawcami obejrzeli spektakl „Calineczka” w Teatrze...

Czytaj więcej...
Dzień Chłopaka w klasie IV b

Święto to, na które czekali nie tylko chłopcy, przypada 30 września. Z tej okazji...

Czytaj więcej...

Dobra jakość edukacji w Urzędowie - 2017 rok

Projekt „Dobra jakość edukacji w Urzędowie”

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły w Urzędowie przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Projekt „Dobra jakość edukacji w Urzędowie” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Gmina Urzędów a Partnerem projektu Syntea S.A. Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły w Urzędowie, Szkole Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach do VII.2018 r., poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 288 uczniów i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli przedmiotów ogólnych w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni ICT we wszystkich szkołach objętych wsparciem.

Rekrutacja w projekcie potrwa do końca września 2017r. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Szkoły oraz Sekretariacie.

Załączniki:

informacja o projekcie

plakat informujący o projekcie

Regulamin projektu

Zał. nr 1c. Formularz zgłoszeniowy – uczeń Szkoły Podstawowej.

Zał. nr 1d. Formularz zgłoszeniowy – uczeń Gimnazjum.

Zał. nr 1e. Formularz zgłoszeniowy – uczeń Liceum.

Zał. nr 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń.

Zał. nr 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - uczeń.

Zał. nr 4. Zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo w projekcie – uczeń.

Zał. nr 5. Formularz rekrutacyjny - nauczyciel.

Zał. nr 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel.

Zał. nr 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - nauczyciel.

Copyright © 2014 -2015  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies