Aktualności

W świecie twórczości Aleksandra Fredry – projekt zakładki do książki”

 W uznaniu zasług dla polskiej kultury Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry. 20 czerwca 2023 r. świętowano 230. rocznicę jego urodzin. Z tej okazji w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Jagiełły w Urzędowie w najbliższych dniach chętni uczniowie przystąpią do realizacji ogólnopolskiego projektu:” Fredro w szkole”. Podjęte w jego ramach działania przybliżą dzieciom i młodzieży sylwetkę tego najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, baśniopisarza, żołnierza kampanii napoleońskiej. Jak wiemy stworzył on wiele wybitnych dzieł, które bawią i uczą, a dzięki poruszanej tematyce są nadal aktualne. . Hrabia A. Fredro znany jest nam przede wszystkim jako twórca komedii: „Zemsta”, która stała się lekturą szkolną, „Damy i huzary” oraz „Śluby panieńskie”. W dorobku pisarza znajdziemy takie utwory jak: „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł” , „Sowa” oraz „Osiołkowi w żłoby dano”. Koordynatorzy projektu: A. Buława, M. Ufniarz . Szczegóły : Facebook: www.facebook.com/urzedow.zso, strona internetowa: www.zsourzedow.pl

Cele projektu:

-promowanie twórczości literackiej Aleksandra Fredry;

-rozbudzanie zainteresowania osobą wybitnego Polaka;

- ćwiczenie umiejętności sporządzania prac twórczych (literacko – plastycznych);

- pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego.

Formy pracy podejmowane w ramach projektu:

-konkurs znajomości życia i twórczości A. Fredry (kl. VII – VIII),

-konkurs na plakat teatralny dotyczący komedii pt. „Zemsta” (kl. VII – VIII),


 

-zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących dotyczących lektury („Zemsta”), (kl. VII – VIII),

-wykonanie gazetek ściennych ( tematycznej i okolicznościowej),

-wykonanie plakatów pt. „Życiorys Aleksandra Fredy” (kl. VII – VIII),

,- zaprojektowanie lapbooków dotyczących „Zemsty” (kl. VII – VIII),

-godzina głośnego czytania „Zemsty” w plenerze (kl. VII – VIII),

- konkurs dla kl. IV – VI : „W świecie twórczości Aleksandra Fredry” – projekt zakładki do książki” (kl. VII – VIII),

- klasowe konkursy recytatorskie (bajka „Koguty w klasach VI)

- godzina głośnego czytania wierszy A. Fredry : ”Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli”, ”Osiołkowi w żłoby dano”, „Dwa koguty”, „Sowa” w klasach IV- V

- wykonanie kukiełek i portretów bohaterów dzieł Aleksandra Fredry(kl. VII – VIII),

- przystąpienie do Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Aleksander Fredro – mistrz bajek i komedii” –pod patronatem LSCDN i Prezydenta Miasta Lublin

- wystawa dzieł A. Fredry (biblioteka szkolna)

- przygotowanie galerii ilustracji do treści wierszy A. Fredry

A. Fredro przyczynił się do rozwoju polskiej kultury. Cytaty z jego utworów towarzyszą nam stałe w codziennym życiu. Mamy nadzieję, że różnorodność i poczucie humoru zawarte w dziełach artysty sprawią , że uczniowie chętnie włączą się do zaproponowanych przedsięwzięć rozsławiających postać i dzieła pisarza.

W świecie twórczości Aleksandra Fredry – projekt zakładki do książki”

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest :

- Pogłębianie wiedzy na temat twórczości  Aleksandra Fredry.

- Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych  uczniów.

- Kształcenie umiejętności tworzenia zakładki do książki, jako sposobu przekazania jej treści.

- Rozwijanie i kształcenie wrażliwości twórczej uczniów.

 • Prezentacja uzdolnień uczniów.

Czas trwania konkursu: 13 listopada – 13 grudnia 2023 r.

Zadanie konkursu polega na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu zakładki  do książki  będącej  ilustracją do  wybranego dzieła Aleksandra Fredry. Opieramy się na następujących lekturach: komedia : „Zemsta”; wiersze : ”Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli”, ”Osiołkowi w żłoby dano”, „Dwa koguty”, „Sowa”.

Technika wykonania dowolna. Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki.

Kształt pracy jest dowolny. Zakładka może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Mogą być użyte dowolne płaskie materiały, które nie zniszczą, nie pobrudzą książki.

Format pracy: maksymalne wymiary zakładki: 22cmx6 cm.

.Kryterium oceny:

 • samodzielność wykonania pracy,

 • poziom artystyczny i estetykę wykonania pracy,

zgodność pracy z tematem przewodnim

 

 

 • Regulamin Szkolnego Konkursu Humanistycznego

 • 1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII -VIII Szkoły Podstawowej

 • w Urzędowie

 • 2.Czas trwania konkursu: 13 listopada – 13 grudnia 2023 r.

 • 3.Celem konkursu jest:

 • -zapoznanie z funkcją plakatu

 • -uświadomienie uczniom roli plakatu teatralnego, jako klucza do interpretacji inscenizacji i plastycznej syntezy przedstawienia

 • -posługiwanie się symbolem i znakiem plastycznym w projektowaniu graficzno – literniczym plakatu

 • -wykonanie plakatu do treści komedii pt ”Zemsta” Aleksandra Fredry.

 • 4. Format prac: A3

 • 5.Technika prac dowolna: techniki malarskie, rysunkowe, łączone, collage

 • 6.Kryteria oceny:

 • -pomysł

 • -kreatywność

 • -zgodność z tematem

 • 7.Forma pracy: indywidualna

 • 8.Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Powołana komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac.

 • Nagrodami w konkursie będą oceny celujące z plastyki, dyplomy.

 • Najlepsze plakaty zostaną wyeksponowane na terenie szkoły. Będą promować projekt

 

Fenomen Fredry polega na tym, że wraz z upływem lat jego twórczość (…) nie ulega dezaktualizacji. Komediopisarz prezentuje się w nich jako bystry, wnikliwy, jak i ironiczny obserwator ludzkich spraw, który w dość przewrotny sposób potrafi przekazać wiedzę o człowieku, o relacjach między jednostką a zbiorowością i ostatecznie skłonić czytelnika do refleksji na temat sensu życia(…)”

Maria Olszewska

 

 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies