Aktualności

Szkoła pamięta

 #SzkołaPamięta.

Nasza szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta” , której celem jest upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych, propagowanie polskiej tradycji świąt zaduszkowych. W ramach akcji realizowano zadania tj. :odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii, uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów na cmentarzu grzebalnym, przygotowanie wystawy/gazetki ściennej oraz montażu słowno – muzycznego poświęconych lokalnym bohaterom i postaci ważnej dla historii (Tadeusz Kościuszko), przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zaduszkowych, odszukanie pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ich temat; spotkanie z osobą popularyzującą historię danego regionu; opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych, wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą, w tym opiekujących się miejscami pamięci poza granicami naszego kraju. Do akcji przystąpili uczniowie działający w ramach prac szkolnego wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego. Dzięki takim przedsięwzięciom dzieci i młodzież uczą się nie tylko szacunku do polskiej tradycji, ale również pielęgnują w sobie miłość do ojczyzny i pamięć historyczną.

oprac. Małgorzata Ufniarz