Aktualności

Kalendarz roku szkolnego i dodatkowych dni wolnych

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 


 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

3.

Ferie zimowe

  • 15 - 28 stycznia 2024:

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

  • 22 stycznia – 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie

  • 29 stycznia – 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  • 12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie,

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca 2 kwietnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski – 14 maja 2024 r.

Matematyka – 15 maja 2024 r.

Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

7.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, w roku szkolnym 2023/2024

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna otwarta od godziny 6:30 do 16:00.

 

2 maja 2024 r. – czwartek

20 maja 2024 r. (poniedziałek) Zielone Świątki, Uroczystość odpustowa ku czci Świętej Otylii.

31 maja 2024r. (piątek po Bożym Ciele).

19, 20 czerwca 2024r. ( środa, czwartek)

Egzamin Ósmoklasisty: 14 maja- j. polski, 15 maja- matematyka, 16 maja- j. obcy nowożytny.

 

 

Dyrektor ZSO

Ewelina Mielniczek

 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies