Aktualności

Informacja o stypendium Burmistrza

Stypendia Burmistrza Urzędowa za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne i sportowe.


Informuję, że zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Urzędowa za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne i sportowe, wnioski o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia oraz oświadczeniem o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przekazane stypendium, składa rodzic lub opiekun prawny do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów ul. Wodna 24, 23-250 Urzędów (budynek ZSO pok. nr 11) w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2023 r. Poświadczenia zgodności z oryginałem składanych dokumentów dokonuje pracownik przyjmujący wniosek. Stypendium przyznaje się uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie gminy Urzędów, którzy spełnili kryteria określone w regulaminie.

Pozostałe informacje link do strony Urzędu Miejskiego w Urzędowie

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies