Aktualności

Sukces Antoniny Puacz – laureatka konkursu języka niemieckiego!

12 czerwca 2023r. w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Kuratorium Oświaty w Lublinie, przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) zorganizowało w roku szkolnym 2022/2023 łącznie 12 konkursów, w tym: polonistyczny, matematyczny, historyczny, języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego, geograficzny, biologiczny, chemiczny i fizyczny. Do szkolnego etapu we wszystkich konkursach przystąpiło blisko 24 tys. uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Tytuł laureata wywalczyło 339 uczniów. Wśród laureatów jest także uczennica klasy VIII B Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie – Antonina Puacz. Nasza uczennica uzyskała tytuł laureata konkursu języka niemieckiego drugi raz z rzędu.

W uroczystości wręczenia wyróżnień oraz nagród uczestniczył Wojewoda Lubelski - Pan Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk, Dyrektor LSCDN – Pan Krzysztof Staruch, a także, w roli gospodarza, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL - dr hab. Dariusz Skórczewski, profesor KUL.

Poza pamiątkowym wyróżnieniem oraz nagrodą rzeczową laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim uzyskuje automatycznie ocenę celującą z danych zajęć edukacyjnych, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Tosi życzymy trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej, a rodzicom składamy ogromne gratulacje i podziękowania za trud włożony w wychowanie, wsparcie procesu edukacyjnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

Parafrazując słowa piosenki, którą wykonali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu, uświetniając tym samym tegoroczną galę, życzymy Tosi: „Ty się nie zmieniaj, spełniaj marzenia (…)

Do Ciebie należy przyszłość, do Ciebie należy świat (…)

Wznoś się wysoko, wyruszaj dziś w rejs … „

Opiekun laureatki: Łukasz Chmielik

 

Galeria zdjęć

________________________________

 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies