Aktualności

RZĄDOWY PROGRAM AKTYWNA TABLICA

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, Gmina Urzędów otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 105 000,00 zł, finansowy wkład własny gminy wynosi 17 500,00 zł, a wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wynosi 8 750,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 131 250,00 zł.

Program „Aktywna tablica”, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkoły. Gmina Urzędów złożyła wniosek o dofinasowanie do Wojewody Lubelskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie:

kwota wsparcia finansowego 35 000,00 zł,

kwota finansowego wkładu własnego – 8 750,00 zł, łączny koszt zadania - 43 750,00 zł;

 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowoczesne pomoce dydaktyczne, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies