Aktualności

Rozdano nagrody…

Rozdano nagrody…

Starostwo Powiatowe w Kraśniku we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizowało konkursy: „Każdy Chwat Sprząta Świat” oraz „Małe dzieło sztuki ze skarbów jesieni”. Były one skierowane do uczniów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu kraśnickiego. Celem konkursów było m.in. kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kreowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży wobec środowiska i otaczającej przyrody.

25.11.2021r. odbyło się uroczyste posumowanie z udziałem uczniów, nauczycieli i przedstawicieli organizatorów. Komisja konkursowa przyznała Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie I miejsce za udział w konkursie „Każdy Chwat Sprząta Świat” w kategorii klas I-III. Nagrody ufundowane przez WFOŚiGW wręczył starosta kraśnicki  Andrzej Rolla, a także wicestarosta Andrzej Cieśla i wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Andrzej Misztal. W uznaniu za ciekawe dokonania w zakresie edukacji ekologicznej zaprezentowano zgromadzonym film, który relacjonował jedno z wielu działań naszej placówki, a mianowicie warsztaty ekologiczne (film link).  Poza tym klasa 2a uzyskała I miejsce za wykonanie robota z materiałów recyklingowych (film  link). Nagrodę odebrali przedstawiciele klasy Marcela Gajewska i Michał Puacz a zaproszeni goście obejrzeli film prezentujący konstruowanie robota przez uczniów.

W kolejnym konkursie za pracę plastyczną „Szata pani Jesieni” I miejsce w swojej kategorii wiekowej uzyskała Milena Żuber z kl. 3a.

Zwycięstwo w konkursach bardzo nas cieszy, bo zdajemy sobie sprawę, że podejmowane działania i edukacja ekologiczna jest bardzo istotna dla nas wszystkich i naszej przyszłości.

 

Koordynator konkursów z ramienia ZSO w Urzędowie

Renata Żuber

Galeria zdjęć

________________________________

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies