Aktualności

Wyniki II Powiatowego Konkursu „Jagiellonowie”

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie i Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Celem konkursu było: popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży, pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania i wypowiadania własnych opinii, rozbudzenie zainteresowań historią lokalną i regionalną.

Zakres tematyczny konkursu był skorelowany z podstawa programową przedmiotu historia dla szkoły podstawowej i obejmował historię Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w czasach panowania dynastii Jagiellonów, kulturę i sztukę „złotego wieku”, wojny polsko-krzyżackie i traktaty pokojowe, politykę gospodarczą, związki Jagiellonów z Urzędowem i Lubelszczyzną.

Wyniki Konkursu:

I miejsce - Zuzanna Fila Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie

II miejsce - Zofia Ćwik Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie

II miejsce – Amelia Maciejewska Szkoła Podstawowa w ZSO w Urzędowie

III miejsce -Natalia Wasil Zespół Szkół w Hucie Józefów

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy a nauczycielom-opiekunom dziękujemy za zmotywowanie uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu.

Opiekunowie uczniów, którzy zajęli miejsca I-III zostaną wkrótce poinformowani o dacie i sposobie odbioru nagród i podziękowań.

                                                                                                Anna Wnuk-Bednarczyk

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies