Aktualności

Drodzy Rodzice uczniów klas I-III SP

W związku z przywróceniem zajęć stacjonarnych w klasach I-III od 18 stycznia 2021 roku zwracamy się z prośbą, aby ze świetlicy szkolnej korzystali tylko ci uczniowie, których rodzice nie mogą zapewnić opieki po skończonych lekcjach. Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się  według dotychczasowego planu w I semestrze. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS zamieszczonymi poniżej.                                                       

                                                                                                                                              Dyrekcja ZSO

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej dla klas I-III

na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń klas 1-3 bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:

a)          1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)          dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)          dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)          opiekunowie stosują osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk.

 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, korytarze szkolne).
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu, a rodzice niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 3. Obowiązuje ogólna zasada, że każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 4. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek.
 7. Uczniowie korzystający z obiadów będą je spożywali zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone
  w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies