Aktualności

Dlaczego warto wybrać Liceum Ogólnokształcące w Urzędowie

Dlaczego warto wybrać Liceum Ogólnokształcące w Urzędowie

Krótki rys historyczny liceum ogólnokształcącego

Mieszkańcy Urzędowa chcąc  umożliwić swoim dzieciom zdobycie średniego wykształcenia, bez konieczności opuszczania rodzinnej miejscowości, rozpoczęli starania o utworzenie liceum ogólnokształcącego. Niestety zmagania te podjęte były w bardzo trudnych, powojennych czasach,  nie mając odpowiedniej bazy lokalowej czy też potrzebnego wyposażenia. Powołano Komitet Organizacyjny, na czele którego stanęli Adolf Pomykalski oraz prezes Ogniska ZNP, kierownik szkoły powszechnej Stefan Peimel. Starania zakończyły się sukcesem i 28 stycznia 1946 roku Kurator Okręgu Lubelskiego wyraził zgodę na otwarcie szkoły średniej w Urzędowie, ustalając pieczęć dla szkoły z następującym tekstem: Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące Ogniska ZNP. W 1947 roku Kuratorium nadało szkole uprawnienia szkół państwowych, które ponawiano do 30 sierpnia 1951 roku. W roku szkolnym 1950/51 szkoła została przemianowana na „Prywatne Koedukacyjne Liceum Ogólnokształcące Ogniska ZNP w Urzędowie”. 1 września 1951 roku zarządzeniem Ministerstwa Oświaty szkoła została upaństwowiona. Zmieniona została także pieczęć szkoły z tekstem: ” Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Urzędowie” .

Niestety brak odpowiedniej bazy lokalowej, rotacja wśród kadry nauczycielskiej zostały wykorzystane jako argumenty do przeniesienia naszego liceum do rozwijającego wówczas się Kraśnika Fabrycznego. Obecne LO im. Mikołaja Reja jest właśnie kontynuacją naszego liceum. 31 lipca 1954 roku Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie o zamknięciu Liceum Ogólnokształcącego w Urzędowie. Świadectwo dojrzałości w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Urzędowie uzyskało 69 absolwentów. Pomimo wielu trudności zarówno lokalowych jak i materialnych istniejąca 9 lat szkoła średnia w Urzędowie odegrała  nieocenioną rolę i wywarła duży wpływ na życie środowiska lokalnego.

W 1994 roku LO w Urzędowie wznowiło swoją działalność. Po 40 latach młodzież urzędowska ponownie mogła i nadal może kształcić się tutaj na miejscu. Według danych za lata 1944-2000 wyższe uczelnie ukończyły 343 osoby pochodzące z Urzędowa. Nasze urzędowskie liceum może dzisiaj poszczycić się wieloma swoimi absolwentami. W obecnych czasach nieocenioną wartością jest patriotyzm, szczególnie ten lokalny, przejawiający się w umiłowaniu, przywiązaniu i poszanowaniu własnej, lokalnej, małej ojczyzny. Dlatego nasze LO to dobry wybór!

 

Ewelina Mielniczek- absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Urzędowie

Obecnie zastępca dyrektora ZSO

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies