Aktualności

Zasady oceniania uczniów w ramach kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Jagiełły w Urzędowie

1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych i wskazówek do dalszej pracy.

2. W czasie realizacji nauczania zdalnego ocenianie bieżące ma charakter motywujący i wspierający ucznia w pracy samodzielnej pod kierunkiem nauczyciela.

czytaj całość

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies