Aktualności

Dzień Patrona

4 marca 2020 roku społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły obchodziła Dzień Patrona Szkoły.  Nasze święto rozpoczęliśmy o godzinie 9:00 mszą świętą  odprawioną w intencji uczniów oraz pracowników szkoły. Oprawę nabożeństwa przygotowali uczniowie ZSO pod opieką p. Andrzeja Słowika, p. Małgorzaty Chudzickiej, p. Agnieszki Mańkowskiej i p. Piotra Soleckiego.

Następnie wszyscy udaliśmy się w orszaku prowadzonym przez uczniów, którzy wcielili się w postać króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi do szkoły, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Pan dyrektor Krzysztof Kozłowski przywitał wszystkich gości, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. W dalszej części wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości, p. prof. dr hab. KUL Mariana Surdackiego, który przedstawił historię szkoły, a także omówił związki patrona naszej placówki z Urzędowem. Głos zabrali również p. starosta kraśnicki Andrzej Rolla,  p. burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski, p. Krzysztof Staruch- dyrektor LSCDN  W dalszej części p. Anna Baluch, z-ca KOWR reprezentująca p. marszałka województwa lubelskiego, Jarosława Stawiarskiego odczytała list okolicznościowy.

Uroczystość uświetnił występ uczniów ZSO pod kierunkiem p. Anny Buławy, p. Moniki Jastrzębskiej, p. Małgorzaty Smętek, podczas którego przenieśliśmy się do epoki średniowiecza i czasów panowania króla Władysława Jagiełły. Zgromadzona licznie publiczność podziwiała krakowiaka i wysłuchała pieśni średniowiecznych, przyglądała się obyczajowym scenkom oraz była świadkiem bitwy pod Grunwaldem. Na szczególną uwagę zasługiwała scenografia i piękne stroje, które oddawały realia epoki i podkreślały niezwykły nastrój uroczystości.

Mamy nadzieję, że Święto Patrona Szkoły stanie się coroczną tradycją i okazją do wspólnego świętowania.

Ewelina Mielniczek

 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies