Aktualności

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY „JAGIELLONOWIE”

W ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie w dniu 3 marca 2020 r. odbył się konkurs o dynastii, która rządziła w naszym państwie prawie 200 lat. Inspiracją do zorganizowania tego przedsięwzięcia jest patron naszej szkoły, który lokował miasto Urzędów w 1405 r., a jego potomkowie dbali o ten ośrodek nadając mu przywileje oraz przemierzali niejednokrotnie szlak królewski z Krakowa do Wilna przez Urzędów. Data przedsięwzięcia też nie jest przypadkowa, ponieważ konkurs odbywał się w przeddzień 634 rocznicy koronacji króla Władysława Jagiełły.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy uczniów na temat historii Polski w czasie rządów dynastii Jagiellonów, zachęcenie młodzieży do pozytywnej rywalizacji i samodzielnego zdobywania wiedzy, rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie dziejów ojczystych, krzewienie tradycji związanej z patronem szkoły. Zakres tematyczny konkursu obejmował historię Polski w latach 1385/1386-1572.

Siedemnastu nauczycieli historii zgłosiło do konkursu 26 uczniów z 15 szkół podstawowych z terenu powiatu kraśnickiego. Podczas sprawdzania arkuszy konkursowych przez komisję, uczniowie i nauczyciele byli na poczęstunku, a następnie zwiedzili m.in. Obserwatorium Astronomiczne im. Jana Heweliusza w Ośrodku Kultury w Urzędowie. W teście wiedzy o Jagiellonach największą wiedzą wykazali się uczniowie:

I miejsce – Maciej Sar -Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, opiekun Sabina Sochal- Wronka II miejsce- Kinga Frankiewicz -Zespół Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie, opiekun Anna Kilian III miejsce- Adrian Pasternak - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, opiekun Wojciech Sadowski

Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla najlepszym uczniom wręczył nagrody i dyplomy. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Koordynatorem konkursu był doradca metodyczny dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie dr Anna Wnuk – Bednarczyk.

Anna Wnuk-Bednarczyk

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies