Aktualności

Sukces uczniów ZSO im. W. Jagiełły w Konkursie „Historia rodzinna”

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Instytutem Historii UMCS, Instytutem Pamięci Narodowej oddział Lublin oraz Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” zorganizowali XI edycję konkursu „Rodzinna historia”. Konkurs miał na celu zainteresowanie młodzieży najnowszą historią. Polegał na przesłaniu do organizatora pracy pisemnej (reportaż, wywiad rzeka, lub inna forma literacka) - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne lub prezentacji multimedialnej – szkoły podstawowe. Tematem prac miały być rodzinne historie opisujące prawdziwe zdarzenie z lat 1939 - 1989 r., którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś z rodziny lub znajomych opisującego. Inspiracją do przygotowania były stare zdjęcia bądź inne pamiątki rodzinne, które łączą
się z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi z lat 1939 (od wybuchu II wojny światowej)
do wyborów czerwcowych 1989 r. XI edycję konkursu honorowym patronatem objęli: Poseł na Sejm RP Pan Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS Pan prof. dr hab. Robert Litwiński
oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie Pan Marcin Krzysztofik. Konkurs był adresowany do uczniów klas VI –VII szkół podstawowych, klas II i III  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Lublina i województwa lubelskiego.

24 kwietnia 2018r. na Zamku Lubelskim odbyła się uroczystość podsumowania oraz rozdania nagród laureatom konkursu. W tegorocznej edycji wzięło udział 41 uczniów z 24 szkół województwa lubelskiego. W swoich pracach konkursowych uczestnicy opisali prawdziwe zdarzenia z lat 1939 - 1989 r., a inspiracją do ich przygotowania były stare zdjęcia i dokumenty zgromadzone w rodzinnych archiwach. XI edycję konkursu honorowym patronatem objęli: Pan Lech Sprawka Poseł na Sejm RP; Pan dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin; Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty; Pan prof. dr hab. Robert Litwiński Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS; Pan Marcin Krzysztofik  Dyrektor Lubelskiego Oddziału IPN. Prace oceniło jury w składzie:
pani Barbara Oratowska – dyrektor Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
pani Magdalena Śladecka z Instytutu Pamięci Narodowej
oraz pan dr hab. Dariusz Szewczuk z Instytutu Historii UMCS.
Laureatami XI edycji konkursu zostali uczniowie naszej szkoły: W kategorii szkół podstawowych: II miejsce Paweł Kuśmiderski, uczeń Szkoły Podstawowej w ZSO im. W. Jagiełły w Urzędowie za pracę „Historia rodzinna o ks. Edwardzie Gajewskim”. Wyróżnienie otrzymała: Izabela Nowaczyńska, uczennica Szkoły Podstawowej w ZSO im. W. Jagiełły w Urzędowie za pracę pt. „Pułkownik Aleksander Nowaczyński 1900-1990). Podziękowanie za udział w konkursie otrzymał również Oskar Turkowski z klasy VI Szkoły Podstawowej w Urzędowie za pracę pt. „Wspomnienie o moim sąsiedzie Ludwiku Mareckim”. Uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody. Opiekunami uczestników była pani Anna Wnuk-Bednarczyk.

Anna Wnuk - Bednarczyk

Galeria zdjęć

________________________________

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies