Aktualności

Film o Stanisławie Żaku i sukces w konkursie

Film o Stanisławie Żaku i sukces w ogólnopolskim konkursie pt. „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”

III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”, nad którym Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz największej liczby prac z Polski, Konkurs wzbudził zainteresowanie uczestników z Anglii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii, Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Powstało ponad 1370 prac konkursowych. Powyższe przedsięwzięcie miało następujące cele: budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, pogłębienie wiedzy historycznej, doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, promowanie młodych twórców i zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności plastycznych, tworzenie utworów literackich o tematyce patriotycznej.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne oraz uczniowie polonijnych szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 lat i więcej – film, drugie miejsce zajął uczeń drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie Albert Rola. Wcielił się w postać Stanisława Żaka ochotnika, który wziął udział w wojnie z nawałą bolszewicką i walczył m.in. w bitwie pod Brodami. Opiekunem ucznia była nauczycielka historii, która osobiście znała Stanisława Żaka z Leszczyny i słuchała jego opowieści o wielu wspaniałych postaciach i wydarzeniach historycznych.

Uroczysta Gala, podczas której nagrodzono Laureatów wybranych spośród prawie 1.400 uczestników, odbyła się 12 stycznia 2018 roku w Narodowym Banku Polskim w Warszawie. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła p. Zofia Optułowicz-Pilecka, córka Rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz licznie zgromadzeni goście – nagrodzeni Uczestnicy Konkursu z opiekunami, Patroni, Sponsorzy. Prowadzącą była p. Redaktor Agata Konarska.

Anna Wnuk-Bednarczyk

Galeria zdjęć

________________________________

 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies