Strona główna

Wiktoria Krzeczowska - w finale ogólnopolskiego konkursu historycznego

Uczennica gimnazjum w Urzędowie

w finale ogólnopolskiego konkursu historycznego

„Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku” to ogólnopolski projekt edukacyjny współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, a także Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie oraz Gdańsku. Jego oś tematyczna koncentrowała się wokół dziejów ziemiaństwa polskiego do zakończenia II wojny światowej. Jednym z elementów projektu był konkurs adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenów całej Polski. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch form – pisemnej lub multimedialnej. Oceniana była kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków). Zamierzeniem organizatorów było przywrócenie wspólnej pamięci roli ziemiaństwa w polskiej historii, którą to rolę i samo istnienie tej warstwy społecznej po przejęciu w Polsce władzy przez komunistów usiłowano wyrugować ze świadomości narodu. Ważnym celem było również przybliżenie uczniom etosu, losów i znaczenia polskiego ziemiaństwa w okresie obejmującym schyłek czasu zaborów, rewolucję bolszewicką, I wojnę światową, wojnę polsko-sowiecką, dzieje II Rzeczypospolitej Polskiej, II wojnę światową,  rządy komunistyczne aż po lata przełomu politycznego w roku 1989.

Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku” odbyło się w 25 kwietnia 2016 roku. W kategorii praca pisemna w szkołach gimnazjalnych województwa lubelskiego jury zakwalifikowało do etapu centralnego jedną osobę – Wiktorię Krzeczowską z klasy II gimnazjum w ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie. Uczennica przygotowała pod kierunkiem pani Anny Wnuk pracę pisemną „Majątek Ostrów od XIX wieku do 1944 roku, jego właściciele i ich powojenne losy”.

Finał konkursu odbył się 10 czerwca 2016 r. w Krakowie i zgromadził uczestników z całego kraju. To właśnie dzięki tej młodzieży postaci wielu ziemian zostały odkryte i przypomniane poprzez prace pisemne i multimedialne oraz podczas egzaminu przed komisją konkursową. Pozostaje mieć nadzieję, że młodzież uczestnicząca w konkursie również przejmie na stałe ich system wartości. System, który u swych podstaw miał poczucie służby wobec państwa, przede wszystkim w dobie pokoju, poprzez solidną naukę i pracę.

Wiktoria Krzeczowska reprezentowała na etapie centralnym Lubelszczyznę i uzyskała tytuł finalisty konkursu. Uroczyste podsumowanie projektu o polskim ziemiaństwie, z udziałem organizatorów, uczestników i wielu gości, odbyło się w Pałacu Potockich w Krakowie.  Anna Wnuk

 

Kilka fotek:

fotka 1

fotka 2

fotka 3

fotka 4

 

 

 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies