Strona główna

Realizacja projektu „Poznajemy literaturę europejską w bibliotece szkolnej”

We wrześniu biblioteka szkolna opracowała harmonogram działań promujących czytelnictwo. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się następujące spotkania:

-„Tydzień polski – twórczość M. Konopnickiej i W. Chotomskiej” poznali uczniowie klasy: Ia, IIa, 0 Bęczyn i 0 Rankowskie,

-„Tydzień duński – baśnie H. Ch. Andersena” wysłuchały i czytały klasy: II b Rankowskie, III b Rankowskie, III a, I c i II c Bęczyn.

- „Tydzień francuski – baśnie Ch. Perrault” czytali uczniowie klasy II a, natomiast młodzież z klasy II c gimnazjum czytała fragment książki „Nocny lot” A. de Saint – Exupery.  

Ponadto odbyło się spotkanie z dziewczętami klasy VI a i VI b, na którym przedstawiono ofertę literatury młodzieżowej.

M. Walicka, A. Wnuk

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies