Strona główna

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele i Pracownicy szkół i placówek
województwa lubelskiego

Dzień Edukacji Narodowej to ważny moment dla wszystkich związanych z oświatą. Jest rodzajem hołdu dla wychowawców i nauczycieli. Święto przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja i szczególnym posłannictwie oraz roli społecznej Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą.
W życiu każdego z nas nauczyciele zajmowali i zajmują ważne miejsce. To Państwa autorytet, wiedza, umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie mają znaczący wpływ na wykształcenie kolejnych pokoleń Polaków. To dzięki Państwu Uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, podejmują często decyzje o wyborze dalszej nauki i planują dorosłe życie.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi satysfakcji i sukcesów w trudnym zadaniu edukacji pokolenia młodych Polaków. Proszę także Wszystkich Państwa o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz życzliwego wsparcia najbliższych i przyjaciół.

Z wyrazami szacunku,

Kurator Oświaty w Lublinie
Krzysztof Babisz

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies