Strona główna

Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” Lider

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna oraz rosnące wymagania wobec absolwentów szkół stawiają przed młodzieżą nowe wymagania. Zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008) oraz Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych szkoła powinna przygotowywać ucznia do roli aktywnego człowieka, który potrafi wytyczać sobie cele życiowe, planować drogi do ich realizacji. Coraz trudniej jest w dzisiejszych czasach właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy, aby adekwatnie zaistnieć na rynku pracy. Z pewnością nie wystarczy sama edukacja tzn. zdobycie tylko wiedzy i umiejętności ogólnych oraz zawodowych. Uczniowie, mimo że są świetnie wykształceni, często nie posiadają wiedzy na temat rozmów z przyszłym pracodawcą i wymaganych dokumentów , które są niezbędne w znalezieniu dobrej pracy. Wielu z nich traci życiowe szanse, dokonując złych wyborów lub podejmując błędne decyzje.

W naszej szkole odbyły się warsztaty z młodzieżą licealną dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz prezentacji przed pracodawcą. Celem projektu był zgłębienie tajników poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy oraz poznanie sposobów skutecznej autoprezentacji

Harmonogram zajęć:
DZIEŃ I:

Zapoznanie z grupą za pomocą zabaw integracyjnych. Uczestnicy tworzyli kontrakt grupowy, który określał ich prawa i obowiązki. Następnie, mieli okazję poznać tajniki poprawnego tworzenia CV. Uczestnicy tworzyli także wizerunek złego oraz dobrego pracownika.

DZIEŃ II

Podczas zajęć, młodzież miała okazję napisać własne CV na podstawie informacji, które były przedstawione na poprzednim spotkaniu. Prowadzący oceniali prace, dzięki czemu uczestnicy otrzymywali informację zwrotną. Przedstawiono tematykę związaną z listem motywacyjnym.

DZIEŃ III

Spotkanie trzecie dotyczyło autoprezentacji. Wskazywano znaczenie komunikatów niewerbalnych w procesie komunikowania się z innymi. Uczestnicy brali udział w scenkach, w których odgrywali rolę pracownika, starającego się o pracę na danym stanowisku.

Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w formie warsztatów realizowanych w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” Lider .

Bożena Dąbrowska

 


 

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies