Strona główna

Szkoła Podstawowa w ZSO w Urzędowie czyta dzieciom

zso czyta dzieciomSzkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie od kilku lat realizuje wytyczne programu edukacyjnego „Czytające szkoły” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Każdego roku szkolnego uczniowie zapoznawani są ze Złotą Listą tytułów polecanych przez fundację oraz „Przewodnikiem po dobrych książkach.” W szkolnej bibliotece działa kółko czytelnicze zachęcające do czytania wartościowych lektur. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej systematycznie czytają najmłodszym uczniom dla lepszego zrozumienia poleceń i tekstów literackich. Na II etapie edukacyjnym nauczyciele wprowadzają czytanie wzorcowe na lekcjach języka polskiego, języka angielskiego oraz innych przedmiotów wiodących. Głośne czytanie podnosi łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych, rozwija zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego. Ponadto, wpływa na poprawę relacji z kolegami i zmniejsza występowanie zachowań aspołecznych.

Dlatego też szkoła przystąpiła do nowej odsłony kampanii społecznej „Mądra szkoła czyta dzieciom. Kampania, która ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów prowadzona jest w ramach kampanii „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Wprowadzenie codziennego czytania wpływa na poprawę umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych. Język to podstawowe narzędzie myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych utrudnia zrozumienie informacji i porozumiewanie się. Poprawa możliwa jest dzięki czytaniu. Ponieważ większość uczniów jest niechętna do samodzielnego czytania, należy czytać im na głos z zaangażowaniem, aby czytanie kojarzyło się z przyjemnością.

Samodzielne zmaganie się z tekstem dzieci w wieku szkolnym jest zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych. Czytajmy dzieciom, aby wyrosły na mądrych i kulturalnych ludzi.

Przygotowała:

Małgorzata M. Solecka

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies