Strona główna

Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014, do wzorów legitymacji uczniowskich został wprowadzony nr PESEL. Legitymacje szkolne wydane wg dotychczasowych wzorów zachowują swoją ważność pod warunkiem, że na drugiej stronie legitymacji zostanie wpisany odręcznie PESEL. Wpisu nie może dokonać uczeń lub rodzic, wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. Wpisany numer PESEL musi zostać również opatrzony małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości (paszportu) będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.

Dlatego zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do zgłaszania się do Sekretariatu, w celu wpisania numeru PESEL na legitymacji. Prosimy nie zwlekać i zadbać o wpis przed wakacjami, ponieważ brak wpisu oznacza utratę prawa do ulgowego przejazdu środkami komunikacji, jak również do zakupu ulgowych biletów do kina, muzeów itp.

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies