Strona główna

Ogłoszenie

            Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSO Urzędów dni 25 maja (poniedziałek) i 5czerwca (piątek po Bożym Ciele) są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu, mogą skorzystać z zajęć wychowawczo – opiekuńczych zorganizowanych w świetlicy. Zainteresowani rodzice proszeni są o przekazanie pisemnej informacji w tej sprawie wychowawcom klas.

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies