Strona główna

Opieka nad uczniami w czasie przerwy świątecznej

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum!

Przypominamy, że zimowa przerwa świąteczna została ustalona w tym roku na dni 22-31 grudnia. Dniem wolnym w naszej szkole jest także 2 stycznia 2015 r.

W związku z listem otwartym MEN do rodziców (http://www.men.gov.pl) prosimy Państwa o przekazanie pisemnej informacji wychowawcom o potrzebie zorganizowania przez szkołę opieki nad dziećmi w tych dniach. W informacji proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, daty i godziny oczekiwanej opieki oraz telefon kontaktowy. Informacje proszę przekazać do dnia 17 grudnia br. - pozwoli to w należyty sposób zorganizować opiekę świetlicową dla dzieci.

W dniu 5 stycznia 2015 r. zajęcia odbywają się wg planu.

Copyright © 2014 -2019  ZSO Urzędów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Polityka cookies